Shiva Jayanti Celebrations at Araria (Bihar)

84 wa Maha Shivratri Mahotsav    Raniganj ke Mukhiya Kiran Sonali, Saarthi Mission School ke Director Sanjay, Saarthi sath me Bk Urmila, Bk Sanjay Gupta, Bk Jyoti, Bk Sakuntla awam Anya Bhai Bahne……